Gæðastefna

Okkur hjá Raftákni er annt um orðsporið. Þess vegna leggjum við okkur ætíð fram um að uppfylla væntingar viðskiptavinarins og lykilhagsmunaaðila. Að vinna verkefnin af fagmennsku og metnaði og að hagkvæmni sé gætt við lausn þeirra til hagsbóta fyrir viðskiptavini.

Við kappkostum að vera eftirsóttur samstarfsaðili, ástundum heiðarleg vinnubrögð og sinnum viðskiptavinum okkar á þann hátt að þeir komi aftur.

 

Til að þetta gangi eftir þá leggjum við áherslu á:

 

  • Að í hverju verkefni felist áskorun og tækifæri.
  • Að bregðast skjótt við óskum viðskiptavinarins og skila verkefnum á umsömdum tíma.
  • Að unnið sé eftir þeim lögum , stöðlum og reglum sem í gildi eru.
  • Að vera í fremstu röð hvað varðar tæki og búnað.
  • Að hafa ávallt vel þjálfað starfsfólk.
  • Að starfsmenn séu ánægðir í vinnunni.
  • Að vinna stöðugt að umbótum innan fyrirtækisins með aðferðum gæðastjórnunar.